(English summary below)

Alle info in chronologische volgorde… dat maakt het hopelijk goed duidelijk.

Alle mooie dingen beginnen op café

Vanavond (vrijdag) om 21u verbroederen we met het studentenorkest van Leiden in het Geuzenhuis. Zij zullen met 50 zijn, het zou een beetje zielig zijn als wij daar maar met 5 staan, dus het zou fijn zijn dat iedereen met een beetje tijd even binnenspringt.

En na het café gaan we uiteraard richting kerk

De try-out zal plaatsvinden op zondag 6 mei van 19u30 tot 22u in de Christus Koningkerk. Concertkledij is voor de try-out niet nodig!

  • 19u30 Raccord
  • 20u10 Einde raccord + even rust
  • 20u20 Doorloop met een klein beetje publiek
  • 22u Einde

Heb jij die zondag namiddag (of ergens anders deze week) nog wat tijd vrij en sta jij nog nergens op de lijst om te komen helpen deze week? Zet jouw naam er dan snel bij! https://docs.google.com/document/d/1mzimqU3-dm_4ENabKdNy5BWrvq7o4qTvGAziUoVrWP0/edit  Zonder helpende handen geen podium, en zonder podium geen concert.

De echt belangrijke informatie staat niet in het boek van God

Maar wel in de concertbrief. Je kan allernieuwste versie van de concertbrief vinden op de website en als bijlage in de mail die je net gelezen hebt om tot bij deze nieuwsbrief te geraken. Lees deze zeker nog eens goed door!

Marieke mag je altijd bellen, ook als je naam niet Tuur is

Weet je nu al dat je deze week door een practica te laat zal zijn voor een repetitie of raccord? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar marieke@guso.be of een berichtje naar +32 493 793956.

Omdat 4 avonden GUSO niet genoeg is

Doen we er nog een 5e avond bij deze week. Op woensdag 9 mei houden we een korte repetitie van 19u30 tot 21u in de Therminal. Zo kunnen we de lastige passages nog eens samen opfrissen en zijn we zeker goed voorbereid om te knallen op de twee laatste concerten.

Verplicht practica waardoor je te laat zal zijn? Verwittig Marieke hiervan!

Als het publiek niet genoeg heeft aan het concert alleen

Dan kunnen ze op 10 en 11 mei in de Minard ook naar de inleiding gaan. Prof. Francis Maes, de peter van het GUSO geeft een muzikale inleiding op onze concerten op donderdag en vrijdag om 19u15 in de Spiegelzaal van de Minardschouwburg.

Nodig zeker al je familie/vrienden/medestudenten… kortom iedereen uit om ook naar deze fijne inleiding te komen luisteren.

Over publiek gesproken

Laat jullie niet misleiden, twee concerten uitverkocht, maar de grootste zaal is nog maar half vol. Uitverkopen is nog steeds mogelijk, maar dan moeten we toch nog allemaal een beetje moeite doen. Voor ons concert op 7 mei zijn er namelijk nog 200 tickets die we moeten verkopen! Dat is heel wat.

Hoe gaan we die zaal vullen? Door allemaal onze profielfoto op Facebook te veranderen in de NEW WORLD affiche die onze aller eigenste Margo zo mooi gemaakt heeft. Spam ook gerust lekker veel door de statusupdates van de GUSO pagina te delen op je eigen tijdlijn. Er komen nog een aantal foto’s online waarmee je vrienden vrijkaarten kunnen winnen.

Ook, de ticketwedstrijd loopt nog steeds, en er zijn een aantal secties die nog wel een inhaalmanoeuvre te doen hebben. Een voorlopige tussenstand: 3) altviolen, 2) tweede violen, 1) eerste violen! Het verschil tussen de eerste en tweede violen is miniem… Het wordt een spannenede strijd!

Ontspannen is ook belangrijk

Daarom heeft team sfeerbeheer gezorgd dat er na elk concert een leuk feestje is op telkens een andere locatie.

Na het concert maandag gaan we feesten in de Canard Bizar (Overpoort), donderdag gaan we rustig eentje drinken in de Ploeg en op vrijdag barst het feest helemaal los in de Pi-Nuts (Graaf Arnulfstraat, dat is aan het Sint Pietersplein). Breng ook gerust je vrienden mee zodat die voor een keertje ook eens van de fijne GUSO-sfeer kunnen proeven.

De collega’s

Jullie hebben de afgelopen weken (en zelfs maanden) misschien al wel een poster met een blazer en een danser, of eentje met een ‘Queen’ albumcover zien verschijnen. Dat komt omdat onze muzikale collega’s van het GUK en het GUHO volgende week ook een aantal concerten geven. Zoals dat gaat bij collega-orkesten, hebben we telkens 2 vrijkaarten gekregen waar we jullie blij mee mogen maken.

Heb jij zin om naar het concert van het GUK te gaan in de Aula? (Op 8 mei (avond) of 10 mei (namiddag)) Mail dan snel naar hannah@guso.be. Zei zal de tickets verloten onder alle geïnteresseerden.

Heb jij zijn naar het concert van het GUHO te gaan in de Bijloke op 8 mei (avond)? Mail dan snel naar hannah@guso.be en laat weten dat je graag gaat. Omdat dit concert nog niet uitverkocht is, zullen we de prijs van de 2 vrijkaarten als korting verdelen onder alle GUSOers die naar het concert gaan. Je koopt dus zelf je ticket, laat weten aan Hannah dat je dat gedaan hebt, en dan krijg jij van het GUSO een beetje geld terug, afhankelijk van hoeveel GUSOers er naar het concert gaan.

Buitenlandse toekomstmuziek

Nog een korte oproep van het reisbestuur van volgend academiejaar. Wil iedereen die de enquête over de buitenlandse stage nog niet ingevuld heeft dit even doen? Klik op deze link, het neemt echt maar 2 minuten in beslag.

Je geloof het nooit, maar dat was alle belangrijke informatie voor volgende week beknopt en chronologisch! Lees de nieuwsbrief voor de zekerheid gerust een 2e keer, het zijn maar 700 woorden. Neem ook zeker de concertbrief nog eens door en ingeval van nood/twijfel… mag je altijd iemand van het bestuur contacteren of een berichtje plaatsen op de GUSO-Facebookgroep.

Tot zondag voor zon en zalige muziek!

Met muzikale groet

Jullie secretaris, Karen

***************************************************************************************

Let’s see if I can give you all the important information for next week in chronological order…

All great things start in a bar

Tonight (Friday) at 21h, we’re going to have a drink with our Dutch colleagues of the Leiden student orchestra. The 50 of them are visiting Ghent and it would be great if there’s more than 5 GUSOers to welcome them. Do you have a little bit of time tonight? Don’t hesitate to come join us at cafe het Geuzenhuis at 21h!

After café comes church

The try-out will take place on Sunday may 6th, from 19h30 till 22h at the Christus Koningkerk. You do not have to wear your concert clothes yet.

  • 19h30 Raccord
  • 20h10 End of raccord + really short break
  • 20h20 Run through (if that’s even a word) with a little bit of audience
  • 22h The end

I you have some extra time on your hands on Sunday or on any other day next week, and you have not written your name on our helpers list yet, it would be great if you put your name on there. Just click on this link: https://docs.google.com/document/d/1mzimqU3-dm_4ENabKdNy5BWrvq7o4qTvGAziUoVrWP0/edit  Without helping hands, we will not have a stage to play on, and without a stage, there will be no concert.

The real important information for this week is not in the book of God

But luckily you can find it in the concert letter.  You can find the most recent version of that letter on our website and also in addition to the mail you got to open this newsletter. Please read it very carefully!

You can call Marieke any time, even when your name is not Tuur

Do you already know that you will be late for a raccord this week, because you have a mandatory lesson? Send a mail or message to Marieke asap! marieke@guso.be or +32 493 793956.

Because 4 evenings of GUSO is not enough

We’re adding a 5th! On Wednesday May 9th, we’re having a short rehearsal from 19h30 till 21h at the Therminal. That way we have some time to go through the difficult passages and we can play the final two concerts with extra confidence!

Mandatory lesson which will make you late to this rehearsal? Let Marieke know!

When the audience wants more than just a concert…

On May 10th and 11th our GUSO godfather, Prof. Francis Maes will give a musical introduction to our concerts, starting at 19h15 at the Spiegelzaal of the Minard. It will be in Dutch, but you are more than welcome to invite all your audience to come and listen. It will be very interesting to hear!

Speaking of audience

Don’t be misguided by our two sold out concerts. The biggest venue of them all, for May 7th is only half full! Selling out is still possible, but then we’re going to have to make a joint effort. Selling 200 tickets in 3 days? We’ll do it like this:

Change your Facebook profile picture (temporarily) to the gorgeous NEW WORLD poster that Margo has made for our concerts. Also don’t be afraid to spam on your friends’ Facebook pages. Share all the status updates from the GUSO page. In the next days, there will also be a small competition in which your friends can win free tickets to our concerts. So check it out and spread the word!

The ticketing competition is also still going on. A couple of sections still have to make a huge effort. The current result is: 3) viola, 2) second violin, 1) first violin… the difference between first and second violin is minimal. It’s going to be a very tight race!

Relaxation is important as well

That’s why our great animation team has organised a small party after every concert. There’s a different location after every concert.

On Monday, we’ll go to Canard Bizar (Overpoort) to dance off all the tension that has been building, Thursday we’ll go for a quiet drink at de Ploeg and on Friday we’re going crazy at the Pi-Nuts (Graaf Arnulfstraat, this is at the Sint Pietersplein). Bring your friends along if they like. For them it’s the ideal time to have a little taste of the great GUSO atmosphere.

Our colleagues

Besides our NEW WORLD posters, you’ve probably also seen posters of other concerts appear in Ghent. That’s because our colleagues of GUK en GUHO are also playing concerts this week. We have 2 free tickets from every other ensemble that we can give to one of you guys.

Are you interested in going to the concert of GUK in the Aula? (Either on May 8th (evening) or May 10th (afternoon)) Mail to hannah@guso.be. She will make a little lottery with everyone who is interested and she’ll let you know who won the tickets.

Are you more interested in going to the concert of GUHO at the Bijloke on May 8th in the evening? Send an email to hannah@guso.be and let her know that you would like to go. Because this concert is not sold out yet, we’re dividing the price of those two tickets as a reduction for all GUSOers who go to this concerts. So if you like to go, buy your own ticket, let Hannah know that you’re going and GUSO will give you a little bit of your money back.

Foreign music in the future

We finish with a small shout-out from our travel team for the next year. They would like everybody to fill in the little questionnaire about going on trips abroad with GUSO. Klick on this link, it only takes 2 minutes to fill in.

You probably don’t believe me, but this was all the important information for next week, chronological and in a limited number of words! Read the newsletter twice if you want to make sure you did not miss anything, it’s only 700 words long. Also reread the concert letter online, as there have been a couple of updates. In case of emergency/doubt/questions, don’t hesitate to contact someone or post a message on the GUSO Facebook group.

I’ll see you all on Sunday for sun, fun and music!

With musical regards

Your secretary, Karen